ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A Tükrös Zenekar a honlapján regisztráló felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a regisztrált felhasználókat az általa vagy partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint a tevékenységéről.

A honlapon történő regisztráció során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi szabályok szerint:

Az adatkezelő adatai

Fórum a Népművészetért Alapítvány

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. I/3.

Adószám: 18494242-1-41

Az adatkezelő elérhetőségei

tel.: (1) 209 88 28

www.forumanepmuveszetert.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A Fórum a Népművészetért Alapítvány az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeli:

a) név

b) e-mail cím

Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve a Tükrös Zenekar, vagy valamely partnere által szervezett eseményről, vagy a Tükrös Zenekar által meghirdetett akciókról, rendezvényről való tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra.

A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz az adatkezelő alkalmazottai, és egyéb szerződéses megbízottai, vállalkozói kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat az adatkezelő tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében az adatkezelő a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

Szerzői jogok

A Tükrös Zenekar weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Tükrös Zenekar és a Fórum a Népművészetért Alapítvány kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a Tükrös Zenekar és a Fórum a Népművészetért Alapítvány jogi eljárásokat kezdeményez.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az adatkezelő munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv. valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Budapest, 2019. január 29.

Tükrös on Facebook

Iratkozz fel hírlevelünkre!